24 February 2024
cm-pn-afaceri-interne

Comitet de Monitorizare a Programelor Naționale Afaceri Interne

Comitetul de Monitorizare a Programelor Naționale 2021-2027 Afaceri interne este o structură fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Fondurilor din domeniul Afaceri Interne şi se constituie în conformitate cu prevederile art. 38 din Regulamentul UE 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.

Informații privind reuniunile, documentele aprobate/examinate CM


Anunțuri din secțiunea # Comitetul de Monitorizare PN Afaceri Interne
Sari la conținut