24 February 2024

Nereguli fonduri europene dedicate

Reglementări naționale relevante

  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare
  • Hotărârea de Guvern nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare
  • Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
  • Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare
  • Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii

Sesizarea unei suspiciuni de neregulă/fraudă

Sesizările privind neregulile pot fi transmise în format electronic, prin fax sau prin poștă la email/adresă/fax menționate în pagina CONTACT.

Autoritățile de program responsabile asigură un tratament nediscriminatoriu în gestionarea sesizărilor și păstrează confidențialitatea în ceea ce privește identitatea expeditorului.

Potrivit prevederilor art. 18(3) din OUG 66/2011, se clasează sesizările de nereguli care nu îndeplinesc condițiile legate de posibilitatea identificării programului, operațiunii/proiectului și/sau a beneficiarului la care se referă.

Conform prevederilor art. 29 din OUG 66/2011, beneficiarul de fonduri europene are obligația raportării unei nereguli semnalată/identificată în activitatea de management și control a propriului proiect, în termen de 5 zile lucrătoare de la data identificării neregulii respective.

Foto CHUTTERSNAPUnsplash

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

publicat 16 martie 2023 - editat 16 martie 2023


Sari la conținut