23 May 2024

Relocarea a 200 refugiați sirieni din Turcia, Iordania și Liban în România de către Inspectoratul General pentru Imigrări – proiect RO#FAMI

publicat 22 mai 2023 - editat 23 mai 2023

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020Stadiu programe # # # # # 477 afișări

Proiectul ROFAMI2021OS1P20 Relocarea a 200 refugiați sirieni din Turcia, Iordania și Liban implementat de către Inspectoratul General pentru Imigrări în perioada aprilie 2021 – august 2022 a contribuit la realizarea următoarelor obiective:

  • realizarea obiectivelor stabilite prin Strategia Națională privind Imigrația pentru perioada 2020 – 2024 și concretizarea operațiunilor de selecție a refugiaților în nevoie de relocare din Turcia, Iordania și Liban;
  • s-a facilitat implementarea prevederilor H.G. nr. 1596/2008 privind relocarea refugiaților în România, cu modificările și completările ulterioare;
  • cooperarea cu Biroul European de Sprijin pentru Azil în vederea utilizării facilităților proiectului de sprijin operațional în Turcia sau în alte țări de prin azil pe linie de relocare externă prin accesarea serviciilor logistice necesare desfășurării procesului de selecție;
  • îndeplinirea cotei asumate prin PN FAMI și prin H.G. nr. 253/2019 pentru completarea H.G. nr. 1596/2008 privind relocarea refugiaților în România și oferirea unei soluții durabile unui număr de 189 de refugiați, prin relocare și integrare;
  • realizarea cotelor de relocare anuale angajate conform prevederilor aplicabile și angajamentele asumate de România la nivel european, în baza deciziilor adoptate la nivelul Uniunii Europene sau al acordurilor bilaterale încheiate de România cu alte state membre ale Uniunii Europene, în concordanță cu prevederile Convenţiei de la Geneva din 28 iulie 1951, privind solicitanţii de azil sau beneficiarii ai protecţiei subsidiare acordate de un stat membru al Uniunii Europene;
  • îmbunătățirea imaginii României în lume, ca țară de relocare, prin participarea la împărțirea responsabilității între state privind protecția refugiaților;
  • întărirea mecanismului de coordonare cu organizațiile internaționale cu atribuții în domeniul relocării și societatea civilă reprezentată de ONG-uri cu care au fost încheiate parteneriate de colaborare sau contracte de grant în implementare cu finanțare din FAMI pentru realizarea procesului de identificare a persoanelor conform criteriilor stabilite de către Comitetul de relocare MAI-MAE sau alte criterii care ar facilita procesul de selecție și integrare în societatea românească.

Proiectul în valoarea totală de 200.506,37 LEI a fost cofinanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul Național Fondul Azil, Migrație și Integrare – Obiectivul Specific 1 Azil – Obiectul național 3 Relocare, din care 75% – 150.379,77 lei cofinanțare din fonduri europene nerambursabile prin Programul Național 2014-2020 Fondul Azil, Migrație și Integrare și 25% – 50.126,60 lei cofinanțare națională, în baza contractului de finanțare acordat de către Autoritatea Responsabilă FAMI-FSI, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile / MAI.

 

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut