23 May 2024

Metodologia pentru stabilirea cadrului de performanță PN 2021-2027 Azil, migrație și integrare v3 #actualizată

publicat 8 februarie 2024 - editat 15 februarie 2024

Fonduri europene dedicate 2021-2027 133 afișări

Metodologia pentru stabilirea cadrului de performanță aferent Programului Național 2021-2027 Azil, migrație și integrare a fost actualizată, versiunea 3 a fost aprobată și publicată pe pagina dedicată.

Metodologia descrie abordarea sistemică privind evaluarea și monitorizarea performanței Programului Național 2021-2027 Azil, migrație și integrare, cofinanțat din Fondul Azil, Migrație și Integrare (FAMI) instituit prin Regulamentul nr. 1147/2021, denumit în continuare regulament specific.

Metodologia prezintă modalitatea practică privind monitorizarea performanței programului național, precum și a proiectelor cofinanțate, în contextul în care vor fi utilizați indicatorii comuni
de realizare și de rezultat, enumerați în regulamentul specific și indicatorii specifici stabiliți prin prezenta metodologie.

În Anexa 1 „Fișe indicatori comuni” sunt stabilite descrierile metodologice ale indicatorilor comuni de realizare și de rezultat, iar în Anexa 2 “Fișe indicatori specifici” sunt stabiliți indicatori specifici programului național.

Metodologie este adresată experților și managerilor implicați în inițierea și implementarea proiectelor, precum și experților și managerilor responsabili de implementarea, controlul și evaluarea programului național.

Documentul include interpretări și definiții pentru planificarea valorilor de realizat ale indicatorilor, precum și privind raportarea valorilor realizate aferente indicatorilor.

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut