24 February 2024

Programul Național 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare (v1.2) – transmis Comisiei Europene

publicat 26 octombrie 2022 - editat 12 decembrie 2022

Fonduri europene dedicate 2021-2027FAMI 2021-2027 Fondul azil, migrație și integrarePrograme Naționale 2021-2027 # # # # 616 afișări

Autoritatea de management Afaceri Interne 2021-2027, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne, a transmis oficial Comisiei Europeane Programul Național 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare, cofinanțat din Fondul Azil, Migrație și Integrare (FAMI), în data de 20.10.2022.

Programul Național (PN) se va axa pe sprijinirea nevoilor pe termen mediu în domeniul azilului, integrării, returnării și solidarității, stabilind pentru fiecare domeniu obiectivele prioritare și acțiunile planificate pentru îndeplinirea acestora. Programarea multianuală a fost realizată pe baza unui amplu proces de consultare cu societatea civilă și potențialii beneficiari ai fondului și va permite adaptarea la noile provocări identificate în timpul implementării.

Potrivit Strategiei Naționale de Apărare a Țării 2020-2024 (SNAT), fluxurile migraționiste din Orientul Mijlociu, Nordul Africii, Afganistan și Pakistan vor viza România ca rută secundară de tranzit către spațiul occidental. Din februarie 2022, România asigură asistență pentru afluxul masiv de refugiați generat de războiului din Ucraina, în consecință, RO va avea în vedere sprijinirea unor măsuri adaptate și corelate pentru a răspunde nevoilor specifice, inclusiv de activare a protecției temporare.

Programul național a fost elaborat având în vedere analizele instituționale ale autorităților relevante, precum și după mai multe sesiuni de consultare publică și interinstituțională cu toți partenerii naționali relevanți, inclusiv cu societatea civilă și organizațiile internaționale prezente în România. Programul Național a fost negociat cu reprezentanții Comisiei Europene, versiunea transmisă a fost avizată informal, iar în perioada următoare se așteaptă aprobarea oficială a programului de către Comisia Europeană.

Program Național FAMI v1.2

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut