24 February 2024

Fondul european de returnare 2008-2013

publicat 4 octombrie 2013 - editat 3 octombrie 2020

ISTORIC - programe finalizatePG SOLID 2007 - 2013 266 afișări

Cadrul legislativ:

  • Decizia nr. 575/2007/CE a Parlamentului european şi a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului European de Returnare pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”
  • Ordinul MAI 277/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică și financiară, gestionarea, implementarea si auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiați, Fondul european de returnare si Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe din cadrul Programului general „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”

Obiectivul general al Fonduluieste este sprijinirea şi încurajarea eforturilor depuse de statele membre de a gestiona mai bine returnarea, sub toate aspectele sale, pe baza conceptului de gestionare integrată şi prin prevederea unor acţiuni comune care să fie puse în aplicare de către statele membre sau a unor acţiuni la nivel naţional, acţiuni care contribuie la îndeplinirea obiectivelor comunitare legate de principiul solidarităţiiţinând seama de legislaţia comunitară în domeniu şi cu respectare deplină a drepturilor fundamentale.

Obiectivele specifice ale Fondului sunt descrise astfel:

(a)  introducerea şi îmbunătăţirea organizării şi punerii în aplicare a gestionării integrate a returnării de către statele membre;

 (b) aprofundarea cooperării între statele membre în cadrulgestionării integrate a returnării şi al punerii sale în aplicare;

 (c)  promovarea unei aplicări eficiente şi uniforme a standardelor comune privind returnarea, în conformitate cu evoluţia politicilor în acest domeniu.

Acțiunile eligibile prin Fondul European de Returnare, subscrise obiectivelor specifice, sunt următoarele:

  • instituirea sau îmbunătățirea unei cooperări operaționale eficiente, stabile și durabile între autoritățile statelor membre și autoritățile consulare și serviciile de imigrare ale țărilor terțe , în vederea obținerii documentelor de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe și a desfășurării cu succes și rapiditate a acțiunilor de îndepărtare;
  • promovarea unor modalități și a unor mijloace care să permită furnizarea cât mai devreme posibil a informațiilor privind returnarea, în cadrul procedurilor de azil și imigrație, precum și încurajarea în mod individual a resortisanților țărilor terțe să recurgă la posibilitatea returnării voluntare;
  • facilitarea returnărilor voluntare ale resortisanților țărilor terțe, în special prin intermediul programului de returnare voluntară asistată, cu scopul de a asigura eficiența și durabilitatea returnărilor;
  • simplificarea și punerea în aplicare a operațiunilor de returnare forțată a resortisanților țărilor terțe care nu îndeplinesc sau care au încetat a îndeplini condițiile privind intrarea și șederea pe teritoriul unui stat, cu scopul de a spori credibilitatea și integritatea politicilor de imigrare și de a reduce perioada de custodie a persoanelor care se află în așteptarea îndepărtării forțate;
  • cooperarea în vederea colectării de informații privind țara de origine, țara de reședință anterioară sau țara de tranzit și a furnizării acestor informații potențialelor persoane returnate;
  • întărirea capacității organelor judiciare de a evalua cu mai multă rapiditate deciziile de returnare atacate în instanță;
  • organizarea de seminarii și cursuri de pregătire comune pentru personalul autorităților competente de la nivel național, regional, local, municipal, precum și al altor organisme administrative, organe de ordine și organe judiciare competente, având ca temă aspectele juridice și practice legate de operațiunile de returnare.

Rezultate:

În cadrul Programelor Anuale au fost implementate, prin Fondul European de Returnare, proiecte, după cum urmează:

Programul Anual  2008 – 4 proiecte – în valoare de 430.996,32 Euro

Programul Anual  2009 – 6 proiecte – în valoare de 711.153,53 Euro

Programul Anual  2010 – 4 proiecte – în valoare de 986.403,04 Euro

Programul Anual  2011 – 4 proiecte – în valoare de 1.534.907,04 Euro

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut