1 March 2024

Sistemul de management și control FAMI – FSI

 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008
 • ORDONANȚA nr. 11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne
 • HOTĂRÂREA nr. 962/2014 privind desemnarea autorității responsabile pentru Cadrul Financiar Multianual 2014-2020, domeniul Afaceri Interne
 • HOTĂRÂRE nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne
 • ORDINUL MAI nr. 74/2015 privind supravegherea autorităţii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, şi reexaminarea desemnării acesteia
 • ORDINUL MAI nr. 75/2015 privind evaluarea şi selecţia proiectelor de grant în cadrul Programului naţional al României de sprijin din Fondul pentru azil, migraţie şi integrare pentru perioada 2014-2020
 • ORDINUL MAI nr. 77/2015 privind sistemul decizional şi de coordonare pentru implementarea programelor naţionale şi pentru gestionarea asistenţei financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne

Reguli de eligibilitate FAMI – FSI

 • ORDINUL MAI nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare
 • ORDINUL MAI nr. 70/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare

Reguli specifice FAMI

 • ORDINUL MAI nr. 127/2015 privind criteriile pentru stabilirea majorării contribuţiei financiare nerambursabile la proiectele de grant atribuite în cadrul Programului naţional al României de sprijin din Fondul pentru azil, migraţie şi integrare pentru perioada 2014-2020
 • REGULI pentru atribuirea contractelor de achiziții de produse, servicii sau lucrări finanțate din FAMI efectuate de către beneficiari sau partenerii acestora, care nu sunt autorități contractante în conformitate cu prevederile art. 4(1) sau nu îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 4(2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut