20 April 2024

Finanțări europene de peste 300 milioane euro pentru managementul frontierelor externe, consolidarea securității interne și gestionarea migrației – Lansarea Programelor Naționale Afaceri Interne 2021-2027  

publicat 23 iunie 2023 - editat 27 iunie 2023

EvenimenteFAMI 2021-2027 Fondul azil, migrație și integrareFSI 2021-2027 Fondul securitate internăIMFV 2021-2027 Instrumentul pentru managementul frontierelor și politica de vize # # # # 694 afișări

Marți, 20 iunie 2023, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de Autoritate de Management, a organizat conferința de lansare a Programelor Naționale Afaceri Interne 2021-2027. Evenimentul a avut ca scop informarea tuturor celor interesați de oportunitățile de finanțare în domeniul afacerilor interne, dar și să asigure vizibilitatea instrumentelor de finanțare  europene.

La acest prim eveniment de informare și comunicare au participat peste 90 de persoane, reprezentanți ai presei, ai autorităților naționale relevante, ai organizațiilor nonprofit și internaționale care activează în domeniile de finanțare ale Programelor Naționale. Conferința a fost prezidată de către secretarul general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, domnul comisar-șef de poliție Geani Nica, iar domnul consilier Paul Zai, a menționat că “Romania a fost printre primele state membre care a primit aprobarea asupra Programelor Naționale, din partea Comisiei Europene“ în cadrul mesajul său de apreciere și susținere față de activitatea desfășurată de Autoritatea de Management. Conducerea direcției și șeful serviciului care coordonează Autoritatea de Management au menționat aspecte generale legate de Programe și provocările procesul de programare din spatele acestora. În cadrul întâlnirii, experții Autorității de Management au prezentat obiectivele Programelor Naționale, sistemul de management și control, elemente de noutate privind valoarea adăugată europeană, selecția proiectelor, cadrul de performanță, evaluarea proiectelor, fluxurile financiare, opțiunile de costuri simplificate, comunicare electronică, accesibilitate și comunicare. Evenimentul a inclus activități interactive, jocuri cu premii pentru participanți cei mai și atenți la detalii.

Gestionarea eficace, consolidarea și dezvoltarea politicilor europene și sistemelor naționale relevante privind spațiul de libertate și securitate sunt priorități care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din fondurile europene dedicate afacerilor interne, Cadrul Financiar 2021-2027.

Gestionarea la nivel național, în actualul context european, a provocărilor privind azilul, migrația și integrarea, a sistemelor privind supravegherea și verificarea la frontierele externe, a politicii privind vizele, a schimbului de informații și cooperării transfrontaliere, precum și a măsurilor pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, reprezintă domeniile de finanțare abordate prin Programele Naționale 2021-2027 Afaceri Interne, gestionate de Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de Autoritate de Management.

Pentru perioada 2021 – 2027, România va beneficia de fonduri europene dedicate Afacerilor Interne, prin intermediul a 3 programe de finanțare:

  • Programul Național 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare, în valoare totală de peste 47,15 milioane euro, din care 38,61 milioane euro finanțare europeană nerambursabilă;
  • Programul Național 2021-2027 Managementul Frontierelor și Vize, care prevede o finanțare totală peste 162,9 milioane euro, din care 129,7 milioane euro finanțare europeană nerambursabilă;
  • Programul Național 2021-2027 Securitate Internă, în valoare totală de peste 63,3 milioane euro, din care 52,6 milioane euro finanțare europeană nerambursabilă.

Autoritățile naționale de aplicare a legii, autoritățile locale, organizațiile nonprofit, organisme internaționale,  precum și instituții universitare/cercetare pot depune cereri de finanțare începând cu luna septembrie 2023, în cadrul primelor apelurile de proiecte organizate de Autoritatea de Management Afaceri Interne sau de Organismul Intermediar Azil, migrație și integrare.

Programul Național 2021-2027 Managementul Frontierelor și Vize va sprijini financiar proiecte de investiții/modernizări pentru 14 sedii ale poliției de frontieră, achiziția a peste 2.850 de echipamente și autospeciale pentru supravegherea și verificarea frontierelor, sisteme automate, funcționalități și sisteme TIC privind trecerea frontierei și digitalizarea proceselor privind vizele, 15 aeronave fără pilot și 12 nave/șalupe, precum și modernizarea oficiilor consulare ale României din 3 state terțe.

Strategia și planul de finanțare al Programului Național 2021-2027 Securitate Internă cuprind intervenții, acțiuni și operațiuni privind instruirea a 2.500 de ofițeri, acțiuni de cooperare operative sau de schimb de experiență, achiziționarea a peste 1.600 de echipamente specializate și autospeciale pentru dotarea structurilor responsabile combaterea infracțiunilor grave cu dimensiune transfrontalieră, modernizarea a 4 sisteme TIC, finanțarea a 12 inițiative privind prevenirea criminalității și a radicalizării, dezvoltarea unui centru integrat de instruire tactică și a două centre comune de control vamă-poliție.

În cadrul proiectelor care vor fi finanțate din Programul Național 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare, peste 50.000 de persoane vor beneficia de sprijin în procedurile de azil și de integrare, vor fi create sau renovate 2.500 de locuri de cazare în centrele de azil sau de custodie, se vor sprijini 50 autorități locale în acțiuni de integrare locală și se vor finanța 3.000 de echipamente și sisteme TIC necesare Inspectoratului General pentru Imigrări.

Componentă a fondurilor europene dedicate afacerilor interne 2021-2027, Facilitatea Tematică este o altă oportunitate de finanțare nerambursabilă a proiectelor și intervențiilor în domeniul migrației și afacerilor interne. Acțiunile finanțate din bugetul alocat acestei facilități se aprobă de Comisia Europeană, prin suplimentarea Programelor Naționale sau prin acordarea de finanțări nelegate de costuri. În cadrul acestei facilități, România a primit, în anul 2022, sprijin financiar de urgență pentru asistența umanitară a persoanelor strămutate din Ucraina în valoare de 39,1 milioane euro, din care 12,1 milioane euro din FAMI 2021-2027 și 27 milioane euro din IMFV 2021-2027.

Recent, Comisia Europeană a aprobat finanțarea a 2 acțiuni specifice din IMFV 2021-2027, astfel Programul Național 2021-2027 Managementul Frontierelor și Vize va fi suplimentat cu suma de 65,5 milioane euro pentru finanțarea unor sisteme și mijloace de mobilitate care vor fi utilizate în misiuni Frontex și pentru supravegherea frontierelor externe.

În contextul acestor alocări suplimentare, fondurile europene dedicate afacerilor interne pentru perioada 2021-2027, alocate României, vor ajunge la o valoare totală de 325,6 milioane euro, din care 286,5 milioane euro pot fi accesate în perioada următoare prin Programele naționale 2021-2027 Afaceri interne.

Programele Naționale aprobate, calendarele privind lansarea apelurilor și alte informații relevante sunt disponibile pe siteul Autorității de management Afaceri Interne www.fed.mai.gov.ro.

Referințe media:

https://newsweek.ro/economie/peste-280-de-milioane-de-euro-pregatiti-de-ce-pentru-romania-ce-trebuie-sa-cumparam-de-ei

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/31706/conferinta-de-lansare-a-programelor-nationale-2021-2027-afaceri-interne

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut