20 April 2024

Regulile de eligibilitate și de utilizare aferente fondurilor europene dedicate 2021-2027 Afaceri interne – OMAI 107/2023

publicat 1 august 2023 - editat 29 august 2023

Fonduri europene dedicate 2021-2027FAMI 2021-2027 Fondul azil, migrație și integrareFSI 2021-2027 Fondul securitate internăIMFV 2021-2027 Instrumentul pentru managementul frontierelor și politica de vizeLEGISLAȚIE, REGULI # # # 901 afișări

Regulile de eligibilitate și de utilizare aferente fondurilor europene dedicate Afacerilor interne pentru perioada 2021-2027 au fost aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Afacerilor Interne nr. 107 din 20 iulie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 698 din 31 iulie 2023.

Ordinul 107/2023 are ca scop aprobarea regulilor de eligibilitate aplicabile proiectelor finanțate din programele naționale Afaceri interne și a regulilor specifice de utilizare a sumelor suplimentare acordate pe baza finanțărilor nelegate de costuri sau la rate forfetare, aferente fondurilor europene dedicate Afacerilor interne pentru perioada 2021-2027, respectiv:
a) Fondul pentru azil, migrație și integrare, denumit în continuare FAMI, instituit de Regulamentul (UE) 2021/1.147 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare;
b) Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, denumit în continuare IMFV, instituit de Regulamentul (UE) 2021/1.148 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de constituire, ca parte a Fondului de management integrat al frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
c) Fondul pentru securitate internă, denumit în continuare FSI, instituit de Regulamentul (UE) 2021/1.149 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului pentru securitate internă.

Prin anexa nr. 1 la Ordinul 107/2023 se aprobă REGULI DE ELIGIBILITATE aplicabile cheltuielilor în cadrul programelor naționale Afaceri interne, precum și pentru finanțarea operațiunilor prin utilizarea opțiunilor de costuri simplificate. Regulile de eligibilitate sunt structurate astfel:
Capitolul I – Principii și reguli comune
Articolul 1 – Beneficiari eligibili
Articolul 2 – Proiecte eligibile
Articolul 3 – Costuri eligibile
Articolul 4 – Modalități de finanțare, forme de granturi
Articolul 5 – Perioada de eligibilitate 6
Articolul 6 – Evidența cheltuielilor, controale de gestiune și pista de audit
Articolul 7 – Venituri și principiul nonprofitului
Articolul 8 – Contribuția în natură
Articolul 9 – Rezonabilitatea costurilor
Articolul 10 – Cheltuieli neeligibile
Articolul 11 – Taxa pe valoare adăugată
Capitolul II – Costuri eligibile
Articolul 12 – Finanțarea simplificată a costurilor eligibile, altele decât cele de personal
Articolul 13 – Personal
Articolul 14 – Reuniuni-cursuri
Articolul 15 – Produse
Articolul 16 – Servicii
Articolul 17 – Imobile
Articolul 18 – Asistența-directă
Articolul 19 – Costurile indirecte

Prin anexa nr. 2 la Ordinul 107/2023 se aprobă REGULI SPECIFICE de utilizare a sumelor suplimentare acordate pe baza finanțărilor nelegate de costuri sau la rate forfetare, care includ Regulile specifice de utilizare a sumelor suplimentare acordate pe baza finanțărilor nelegate de costuri (articolul 1) și Regulile specifice de utilizare a sumelor suplimentare acordate pe baza ratelor forfetare aferente asistenței tehnice (articolul 2).

Foto Kieran WoodUnsplash

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut