24 February 2024

Apel Acțiune Specifică FSI 2021-2027 – Criminalitate informatică, fraude plăți non-cash NCPF

publicat 12 decembrie 2023 - editat 6 februarie 2024

APELURICOM apeluri FAMI-IMFV-FSIFSI 2021-2027 Fondul securitate internă # # 237 afișări

Comisia Europeană a lansat apelul de propuneri de proiecte ISF/2024/SA/2.2.1. – Acțiune Specifică Criminalitate Informatică – fraude plăți non-cashcu finanțare din Fondul Securitate Internă 2021-2027.

Bugetul disponibil alocat pentru acest apel: 3.500.000 EURO (FEN). Rata de finanțate nerambursabilă este de 90%

Obiectivul apelului este de a oferi sprijin financiar Statelor Membre în vederea punerii în aplicare a Directivei (UE) 2019/713 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului, având în vedere Raportul CE privind evaluarea implementării directivei, cu accent pe domeniile :

  • cooperare internațională și schimb de informații;
  • asistență acordată victimelor;
  • prevenire.

Formularele și precizările Comisiei Europene sunt publicate pe pagina dedicată acțiunilor specifice.

Pentru a solicita finanțare nerambursabilă, solicitanții trebuie să transmită formularele completate conform precizărilor Comisiei Europene, către Autoritatea de management Afaceri Interne, Direcția fonduri externe nerambursabile / MAI,  până la data de 12 aprilie 2024. Autoritatea de management va analiza, verifica și transmite Comisiei Europene aplicațiile de finanțare până la termenul limită de transmitere a aplicației către CE 26 aprilie 2024.

Comisia încurajează proiecte în parteneriat între state membre, ținând cont de potențialul impact transnațional. În cazul unui proiect transnațional, Comisia recomandă, din motive de eficiență, alegerea Opțiunii 1, astfel cum este prezentată în Nota HOME Funds/2022/07.
Orice propunere depusă de un singur stat membru trebuie să demonstreze impactul transnațional prin transferabilitatea sa, precum și prin activitățile de diseminare, cursuri sau altele.

 

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut