24 February 2024

Mecanism de monitorizare și evaluare a condițiilor de recepție din centrele regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil – proiect RO#FAMI

publicat 25 ianuarie 2024 - editat 25 ianuarie 2024

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020Stadiu programe # # # # # # # 78 afișări

Proiectul ROFAMI2020OS1P14 – Crearea unui mecanism de monitorizare și evaluare a condițiilor de recepție din centrele regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil implementat de către Inspectoratul General pentru Imigrări în perioada iunie 2020 – iunie 2023 a contribuit la realizarea următoarelor obiective:

  • crearea unui mecanism de monitorizare și evaluare a condițiilor de recepție din centrele regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil;
  • crearea unui cadru procedural de reglementare a desfășurării activității de control/evaluare a calității condițiilor de recepție și a unor instrumente de lucru;
  • realizarea unui schimb de informații și preluarea celor mai bune practici/modalități de creare a cadrului procedural, precum și a celor de punere în practică;
  • organizarea unor misiuni de documentare/vizite de lucru în state membre care au deja dezvoltat un mecanism de control/audiere;
  • realizarea de vizite de lucru la centrele regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil pentru identificarea indicatorilor specifici de monitorizare și evaluare a calității condițiilor de recepție;
  • asigurarea unor standarde comune de recepție la nivelul statelor membre, în concordanță cu Biroul European de Sprijin pentru Azil (BESA) care a elaborat Ghidul privind condițiile de recepție (standarde și indicatori) și Ghidul privind condițiile de recepție pentru minorii neînsoțiți, documente care cuprind standardele necesar a fi respectate în vederea asigurării condițiilor adecvate de trai pentru toți solicitanții de protecție internațională, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale și minori neînsoțiți;
  • adaptarea și implementarea la nivel național a aplicației de monitorizare a calității condițiilor de recepție dezvoltată de Biroul European de Sprijin pentru Azil, cu transpunerea indicatorilor de monitorizare și evaluare a calității condițiilor de recepție specifici fiecărui centru regional;
  • identificarea indicatorilor specifici de monitorizare și evaluare a condițiilor de recepție din centrele regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil și realizarea și implementarea la nivel național a unei proceduri de sistem;
  • armonizarea la nivel național a aplicației electronice dezvoltată de Agenția Uniunii europene pentru Azil și crearea unui mecanism de monitorizare și evaluare a condițiilor de recepție.

Proiectul în valoarea totală de 202.551,55 LEI a fost cofinanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul Național Fondul Azil, Migrație și Integrare – Obiectivul Specific 1 Azil – Obiectul național 2 Evaluare, din care 75% – 151.913,69 lei cofinanțare din fonduri europene nerambursabile prin Programul Național 2014-2020 Fondul Azil, Migrație și Integrare și 25% – 50.637,88 lei cofinanțare național, în baza contractului de finanțare acordat de către Autoritatea Responsabilă FAMI-FSI, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile / MAI.

 

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut