24 February 2024

Modernizarea sistemului informatic și infrastructurii TIC la nivelul IGI Direcția Migrație – proiect RO#FAMI

publicat 25 ianuarie 2024 - editat 25 ianuarie 2024

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020Fonduri europene dedicate 2014-2020Stadiu programe # # # # # # # 91 afișări

Proiectul ROFAMI2021OS2P06 – Modernizarea sistemului informatic și infrastructurii it&c la nivelul IGI pentru structurile teritoriale ale Direcției Migrație implementat de către Inspectoratul General pentru Imigrări în perioada octombrie 2021 – iulie 2023 a contribuit la realizarea următoarelor obiective:

  • îmbunătățirea capacității actorilor instituționali în ceea ce privește managementul canalelor de migrațiune legală, privind fluidizarea fluxului de date și a informațiilor gestionate pentru eficientizarea serviciilor publice oferite străinilor;
  • sporirea eficacității infrastructurii IT&C la nivelul IGI pentru structurilor centrale și teritoriale de imigrări ale Direcției Migrație din cadrul Inspectoratul General pentru Imigrări;
  • modernizarea echipamentelor din resortul IT&C privind celeritatea fluxul de preluare a datelor, pentru operativitatea serviciilor oferite străinilor și diminuarea timpilor de prelucrare a cererilor depuse;
  • creșterea calității serviciilor publice oferite de către personalul IGI cu atribuții în gestionarea migrației legale;
  • reducerea timpului de accesare, implementare și interogare a bazelor de date la care personalul IGI are acces, pentru verificarea informațiilor privind starea străinilor și operativitate în soluționarea cererilor și reducerea perioadei alocată prelucrării lor;
  • scăderea timpilor de prelucrare în cadrul procesului de soluționare a solicitărilor și cererilor, prin diminuarea erorilor/întârzierilor în preluarea și procesarea acestora.

Proiectul în valoarea totală de 1.847.320,65 LEI a fost cofinanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul Național Fondul Azil, Migrație și Integrare – Obiectivul Specific 2 Integrare/Migrație legală – Obiectul național 3 Capacitate, din care 75% – 1.385.490,49 lei cofinanțare din fonduri europene nerambursabile prin Programul Național 2014-2020 Fondul Azil, Migrație și Integrare și 25% – 461.830,16 lei 25% cofinanțare național, în baza contractului de finanțare acordat de către Autoritatea Responsabilă FAMI-FSI, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile / MAI.

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut