24 February 2024

Realizarea unei analize privind sistemul informatic al Inspectoratului General pentru Imigrări – proiect RO#FAMI

publicat 25 ianuarie 2024 - editat 25 ianuarie 2024

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020Fonduri europene dedicate 2014-2020Stadiu programe # # # # # # # 43 afișări

Proiectul ROFAMI2021OS2P05 – Realizarea unei analize privind sistemul informatic IGI implementat de către Inspectoratul General pentru Imigrări în perioada iunie 2021 – aprilie 2023 a contribuit la realizarea următoarelor obiective:

  • îmbunătățirea capacității IGI în ceea ce privește gestionarea canalelor de migrațiune legală prin dezvoltarea infrastructurii IT a unităților teritoriale;
  • identificarea soluțiilor informatice, a investițiilor și măsurilor necesare de bunuri, echipamente și servicii, precum și stabilirea arhitecturii software pentru realizarea unui sistem informatic integrat la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări;
  • armonizarea sistemelor IT dedicate, în scopul reducerii erorilor/întârzierilor în preluarea și procesarea cererilor;
  • îmbunătățirea diseminării de informații și asigurării de servicii prin asigurarea condițiilor necesare demarării etapei de creare a unui sistem informatic integrat;
  • analiză de business cu privire la procesele specifice IGI, analiza nevoilor instituției și a nevoilor din punct de vedere al serviciilor oferite;
  • analiza tehnică și de proiectare privind situația resurselor IT hardware-software existente la nivelul IGI pentru optimizarea fluxurilor organizaționale și informaționale de la nivelul sistemului informatic;
  • analiză de business privitoare la fluxurile organizaționale și informaționale de la nivelul sistemului informatic;
  • realizarea Planului de securitate minimal al actualului sistem SIMS și Raport de teste de penetrare SIMS și Portal IGI;
  • elaborarea Ghidului de recomandări privind dezvoltarea sistemului informatic al IGI;
  • proiectarea unei soluții tehnice la nivel conceptual, alcătuirea studiului de fezabilitate, a proiectul tehnic și întocmirea caietul de sarcini.

Proiectul în valoarea totală de 832.702,69 LEI a fost cofinanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul Național Fondul Azil, Migrație și Integrare – Obiectivul Specific 2 Integrare/Migrație legală – Obiectul național 3 Capacitate, din care 75% – 624.527,02 lei cofinanțare din fonduri europene nerambursabile prin Programul Național 2014-2020 Fondul Azil, Migrație și Integrare și 25% – 208.175,67 lei cofinanțare național, în baza contractului de finanțare acordat de către Autoritatea Responsabilă FAMI-FSI, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile / MAI.

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut