20 April 2024

Proiectul ROFAMI2020OS2P04 – ,,Îmbunătățirea cunoștințelor personalului consular privind procedurile aplicabile în domeniul imigrației”, implementat de către Inspectoratul General pentru Imigrări în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, în perioada ianuarie 2021 – august 2023 a contribuit la realizarea următoarelor obiective:

  • îmbunătățirea capacității actorilor instituționali în ceea ce privește managementul canalelor de migrațiune legală, privind fluidizarea fluxului de date și a informațiilor gestionate pentru eficientizarea serviciilor publice oferite străinilor;
  • dezvoltarea instrumentelor de informare ce vizează sprijinirea migrației legale, prin pregătirea personalului actorilor implicați în procesul de migrație legală;
  • intensificarea relațiilor interinstituționale între actorii cu atribuții în domeniul migrației legale;
  • promovarea căilor de migrație legală prin îmbunătățirea cunoștințelor personalului consular din cadrul misiunilor diplomatice ale României din străinătate, cu privire la prevederile legale în domeniul migrației, referitoare la admisia și reglementarea dreptului de ședere a străinilor pe teritoriul național;
  • sprijinirea migrației legale prin mediatizarea căilor de admisie și ședere legală pe teritoriul României;
  • sesiuni de informare cu personalul misiunilor diplomatice ale României din state terțe, relevante pentru canalele migrației legale, privind modalitățile cele mai eficiente de aplicare a legislației naționale și comunitare în domeniul admisiei și reglementării șederii străinilor în România;
  • creșterea capacității actorilor instituționali de gestionare a fenomenului migraționist prin raportare la condițiile de permitere a intrării în România și reglementarea șederii pe teritoriul național;
  • realizarea unor bune practici de către ambele părți pentru îmbunătățirea procedurilor interne aplicabile în domeniu;
  • creșterea cooperării actorilor instituționali pentru combaterea fraudei și a abuzului la metodele de imigrație legală.

Proiectul în valoarea totală de 410.376,00 LEI a fost cofinanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul Național Fondul Azil, Migrație și Integrare – Obiectivul Specific 2 INTEGRARE/ MIGRAȚIE LEGALĂ – Obiectul național 1 MIGRAȚIE LEGALĂ.

Cofinanțarea din fonduri europene nerambursabile, 75% din valoarea proiectului, s-a realizat prin Programul Național 2014-2020 Fondul Azil, Migrație și Integrare și a fost de 307.782,00 LEI, iar cofinanțarea națională, 25% din valoarea proiectului, a fost în valoare de 102.584,00 LEI, în baza contractului de finanțare acordat de către Autoritatea Responsabilă FAMI-FSI, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile / MAI.

 

OBȚINEREA VIZEI ȘI PRELUNGIREA ÎN SCOP DE REÎNTREGIRE A FAMILIEI

                    OBȚINEREA VIZEI ȘI PRELUNGIREA ÎN SCOP DE STUDII

                    OBȚINEREA VIZEI ȘI PRELUNGIREA ÎN ALTE SCOPURI

 

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut