20 April 2024

Proiectul ROFAMI2020OS1P16 – ,,Îmbunătățirea condițiilor de cazare și asistență a solicitanților de azil la C.R.P.C.S.A. București, prin renovarea și amenajarea spațiilor”, implementat de către Inspectoratul General pentru Imigrări în perioada decembrie 2020 – martie 2023 a contribuit la realizarea următoarelor obiective: 

  • consolidarea capacității de recepție a României în situația unui aflux de migranţi;
  • modernizarea infrastructurii de recepție și CTU privind cazarea/asistența persoanelor aflate în nevoie de protecție internațională, standardele de securitate, condițiile de muncă pentru personal, prin renovarea/modernizarea/dotarea facilităților;
  • îmbunătățirea condițiilor de cazare și asistență a solicitanților de azil prin lucrări de renovare și amenajare a spațiilor din cadrul Centrului de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil București;
  • dezvoltarea și implementarea unui mecanism de verificare a respectării standardelor existente în domeniul recepției;
  • adaptarea condițiilor de recepție la nevoile persoanelor din categoria grupurilor vulnerabile și pentru asigurarea serviciilor medicale specifice;
  • asigurarea asistenței materiale și sociale a solicitanților de azil prin asigurarea resurselor necesare de la bugetul național, atragerea de resurse complementare prin parteneriate cu ONG-uri, organizații internaționale și prin resurse alocate în cadrul programelor cu finanțare europeană;
  • armonizarea condițiilor de recepție de la nivel național cu cele la nivelul celorlalte state ale Uniunii Europene, pentru a asigura un tratament egal, în acord cu drepturile fundamentale, tuturor solicitanților de azil de pe întregul teritoriu UE;
  • îmbunătățirea standardelor privind condițiile de primire, în conformitate cu Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională;
  • asigurarea de condiții decente de cazare, întreținere materială și asistență medicală în conformitate cu noile norme ale UE în domeniul azilului.

Proiectul în valoarea totală de 1.506.170,60 LEI a fost cofinanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul Național Fondul Azil, Migrație și Integrare – Obiectivul Specific 1 AZIL – Obiectul național 1 RECEPȚIE/AZIL.

Cofinanțarea din fonduri europene nerambursabile, 75% din valoarea proiectului, s-a realizat prin Programul Național 2014-2020 Fondul Azil, Migrație și Integrare și a fost de 1.129.628,00 LEI, iar cofinanțarea națională, 25% din valoarea proiectului, a fost în valoare de 376.542,60 LEI, în baza contractului de finanțare acordat de către Autoritatea Responsabilă FAMI-FSI, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile / MAI.

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut