20 April 2024

FAMI: Proiecte finanțate 2019

publicat 23 martie 2020 - editat 23 martie 2021

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020Stadiu programe # 309 afișări

Fondul azil, migrație și integrare (FAMI) susține acțiunile Statelor membre care contribuie la gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație și la punerea în aplicare, consolidarea și dezvoltarea politicii comune privind azilul, a protecției subsidiare și a protecției temporare, precum și a politicii comune în domeniul imigrației, respectând, în același timp, pe deplin, drepturile și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

În anul 2019, Direcția fonduri externe nerambursabile din MAI, în calitate de autoritate responsabilă la nivel național de managementul FAMI și FSI, și Inspectoratul General pentru Imigrări, în calitate de autoritatea delegată FAMI, au aprobat finanțarea din FAMI a următoarelor proiecte:

Titlul proiect Beneficiar Valoarea TOTALĂ proiect LEI
Transferul solicitanților de protecție internațională între centrele regionale IGI IGI 135.437
Lucrări de igienizare și reparații curente la spațiile comune, respectiv modernizarea împrejmuirii existente și a terenului de sport din cadrul CCSLCP Otopeni IGI 406.918
STARRT III – Sprijin pentru relocarea a 109 refugiați din Turcia și Iordania în România – ETAPA I OIM 1.856.414
Monitorizarea misiunilor de returnare forțată – ETAPA II CNRR 115.600
Reabilitare termică la construcţii existente Corp B şi Corp C4 din cadrul Centrului de cazare a străinilor luaţi în custodie publică Otopeni IGI 1.892.602
Programul de sprijin pentru repatriere voluntara umanitar asistata si reintegrare (RVAR) – ETAPA III OIM 984.033
Asistență juridică specializată pentru solicitanții de azil din România CNRR 1.285.336
Asistență și servicii integrate pentru solicitanții de azil din România – ASIST RO AIDRom 1.696.218
Servicii de sănătate accesibile nevoilor solicitanților de azil -SANSA ICAR 1.353.117
My place – O punte pentru integrarea BPI și RTT în România JRS 1.617.897
Integrarea străinilor în România: un proces continuu ICAR 1.158.478
SIM_CIS-Servicii integrate pentru migranți- comunități interculturale și solidare LADO Cluj 1.052.899
Integrare ACUM II- Abordări complexe și unitare pentru migranți AIDRom 1.145.598
Extinderea capacității Centrului de cazare a străinilor luați în custodie publică Arad – faza II: proiectare și execuție lucrări IGI 26.569.850
Continuarea consolidării capacității operaționale a Inspectoratului General pentru Imigrări în domeniul returnării prin dotarea cu autovehicule IGI 2.376.014
Gestionarea proceselor de cercetare și utilizare a Informaţiilor din Ţările de Origine – ETAPA I CNRR 363.463
ALTERNATIVE – ETAPA II JRS 571.461
O nouă casă 3 – ETAPA II JRS 1.588.137
Consiliere și asistență materială acordată migranților aflați în custodie publică – ETAPA II CNRR 563.381
Asistenta juridica acordata strainilor pentru care a fost emisa o decizie de returnare – ETAPA II CNRR 199.249

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut