23 May 2024

Acțiuni specifice IMFV 2021-2027 – Calendar orientativ apeluri de proiecte 2021-2022

publicat 29 decembrie 2021 - editat 1 februarie 2022

APELURICOM apeluri FAMI-IMFV-FSIIMFV 2021-2027 Instrumentul pentru managementul frontierelor și politica de vize # # # 898 afișări

Comisia Europeană (CE) a aprobat Programul de lucru multianual 2021-2022 Facilitatea Tematică din cadrul Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV2021+).  Documentul aprobat, disponibil pe siteul CE, stabilește planificarea generală a acțiunilor specifice preconizate a fi finanțate în perioada 2021-2022 din IMFV2021+. 

Acțiunile specifice sunt proiecte naționale sau transnaționale care aduc valoare adăugată pentru Uniune și sunt în acord cu obiectivele Fondului și pentru care, mai multe sau toate statele membre ar putea primi alocare adițională programelor naționale, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 2021/1148 de instituire, ca parte a Fondului de management integrat al frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.

Comisia Europeană prin Direcția Generală Afaceri Interne și Migrație (DG HOME) este responsabilă pentru programarea acțiunilor specifice sub programele multianuale Facilitate Tematică și va lansa apeluri pentru a acorda Statelor Membre interesate posibilitatea de a transmite propuneri de proiecte. 

Pentru fiecare acțiune specifică sau pentru mai multe acțiuni, CE prin DG HOME va comunica Statelor Membre lansarea apelurilor de proiecte pentru exprimarea interesului, precum și o notă despre lansarea apelului, care va conține scopul și obiectivele acțiunilor specifice, criteriile de admisibilitate și de evaluare, termenul limită pentru depunere, planificarea preconizată pentru procesul de selecție și condițiile de implementare. De asemenea, va conține și formularul de aplicare pentru propunerea de proiect și formularul de buget, precum și declarație de parteneriat, pentru proiectele transnaționale. 

Aprobarea de către CE a finanțării din Facilitatea Tematică a unei propuneri de proiect va determina  alocarea unui sume suplimentare față de alocarea aferentă programului național al Statului Membru.

Pentru a fi admisibile pentru finanțare din Facilitatea Tematică, propunerile de proiecte trebuie transmise de solicitant/beneficiar către Autoritatea de Management Afaceri Interne, de regulă, cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul limită de transmitere la CE. 

Potrivit comunicării CE transmisă Statelor Membre, calendarul orientativ pentru lansarea apelurilor de propuneri de acțiuni specifice pentru finanțare din Facilitatea Tematică 2021-2022 – Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (informațiile sunt orientative, descrierea finală va fi furnizată în cadrul fiecărui apel care urmează să fie lansat):

 

Acțiunea specifică Detalii despre acțiunea specifică Dată estimativă a apelului
1.2.1  Titlu – Inovație pentru supravegherea frontierelor maritime/costiere și/sau terestre (testare operațională în proiecte pilot)

Buget orientativ – 14.000.000 euro

Tip proiect – Individual sau în parteneriat cu alte SM

Tipul apelului –  Pachet cu apelul ISF SA 3.4.1

Tipul procedurii – Apel pentru exprimarea/manifestarea interesului 

Trimestrul 1 2022
1.2.2   Titlu – Echipamente tehnice pentru componentele naționale EBCG (ex. autoritățile naționale responsabile cu gestionarea frontierelor) care să fie puse la dispoziția Frontex 

Buget orientativ – 200.000.000 euro

Tip proiect – Depunere individuală

Tip apel – Apel unic

Tip procedură – Apel pentru exprimarea/manifestarea interesului 

Trimestrul 1 2022
1.2.3   Titlu – Sprijinirea eforturilor statelor membre privind corelarea strategiilor de Management Integrat al Frontierelor (IBM) la cadrul strategic multianual de politică

Buget orientativ – 10.000.000 euro

Tip parteneriat – Individual sau grup de SM partenere (în funcție de acțiune)

Tip apel – Apel unic

Tip procedură – Apel pentru exprimarea/manifestarea interesului 

Trimestrul 3 2022
1.5.2    Titlu – Inteligența artificială

Buget orientativ –1.800.000 euro

Tip parteneriat – Individual 

Tip apel – Apel unic

Tip procedură – Apel pentru exprimarea/manifestarea interesului 

Trimestrul 1 2022
1.5.3 Titlu – Soluții integrate pentru trecerea frontierei: sprijin acordat statelor membre pentru automatizarea controalelor la frontieră în punctele de trecere a frontierei maritime sau terestre afectate recent de o modificarea majoră a fluxurilor de călători și/sau  de o creștere a timpului de trecere a frontierei pentru unele sau toate categoriile de călători

Buget orientativ –22.000.000 euro

Tip parteneriat – Individual 

Tip apel – Apel comun, la pachet cu BMVI SA 1.5.5

Tip procedură – apel pentru exprimarea/manifestarea interesului 

Trimestrul 1 2022
1.5.4 Titlu – Sprijin pentru implementarea elementelor specifice ale cadrului juridic privind interoperabilitatea

Buget orientativ –32.500.000 euro

Tip parteneriat – Individual 

Tip apel –  Apel unic

Tip procedură – alocare de fonduri pentru toate statele membre. Informații conform cărora statele membre vor primi o sumă suplimentară pentru implementarea unui set de activități definite.

Trimestrul 1 2022
1.5.5 Titlu – Facilitarea/automatizarea trecerii frontierei

Buget orientativ –25.250.000 euro

Tip parteneriat – Individual 

Tip apel –  Apel comun, la pachet cu BMVI SA 1.5.3

Tip procedură –  Apel pentru exprimarea/manifestarea interesului 

Trimestrul 1 2022
1.5.7 Titlu – Copii tehnice și date biometrice partajate din SIS

Buget orientativ –5.500.000 euro

Tip parteneriat – În funcție de lot ( tipul proiectului: 1.5.7.1 Copii tehnice partajate SIS, 1.5.7.2 Implementarea automatizării proceselor robotizate în procedurile SIRENE, 1.5.7.3 Modernizarea echipamentelor de captare a datelor biometrice ale SIS)

Tip apel –  Apel unic

Tip procedură –  Apel pentru exprimarea/manifestarea interesului  

Trimestrul 1 2022
2.3.1 Titlu – Politica în materie de vize – digitalizare, cooperare consulară și altele

Buget orientativ –3.000.000 euro

Tip parteneriat – Grup de SM partenere 

Tip apel –  Apel unic

Tip procedură –  Apel pentru exprimarea/manifestarea interesului  

Trimestrul 1 2022
1.5.8 Titlu – Sprijin pentru gestionarea frontierelor pentru Letonia, Lituania și Polonia

Buget orientativ –185.000.000 euro

Tip parteneriat – Individual (3 acțiuni individuale pentru Lituania, Letonia și Polonia)

Tip apel –  Apel specific adresat Lituaniei, Letoniei și Poloniei

Tip procedură –  Apel pentru exprimarea/manifestarea interesului  

Trimestrul 1 2022

 

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut