24 February 2024

Asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil și beneficiarii de protecție internațională din România – proiect RO#FAMI

publicat 23 decembrie 2022 - editat 12 ianuarie 2023

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020 # # # # 458 afișări

Fundatia Consiliul National Roman pentru Refugiati (CNRR), în parteneriat cu AIDRom – Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania, au implementat cu finanțare nerambursabilă din Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020 și din bugetul de stat, începând cu anul 2015, proiecte privind asistenţă juridică specializată a solicitanţilor de azil și beneficiarilor de protecție internațională din România, respectiv:

FAMI/15.01.01, perioadă implementare: 12.12.2015 –  11.06.2016,  valoarea totală a proiectului: 557.771,74 lei, din care 529.883,15 lei – Fonduri nerambursabile (europene+naționale)

FAMI/16.03.01, perioadă implementare: 13.07.2016 –  12.07.2017, valoarea totală a proiectului: 1.120.934,14 lei, din care 1.064.887,43 lei – Fonduri nerambursabile (europene+naționale)

FAMI 17.03.01.01, perioadă implementare: 13.07.2017 – 12.07.2018, valoarea totală a proiectului: 1.272.648,37 lei, din care 1.247.195,40 lei – Fonduri nerambursabile (europene+naționale)

FAMI 17.03.01.02, perioadă implementare: 13.07.2018 – 12.07.2019, valoarea totală a proiectului: 1.254.351,37 lei, din care 1.229.264,34 lei – Fonduri nerambursabile (europene+naționale)

FAMI/19.01.01, perioadă implementare: 14.08.2019 – 13.08.2020, valoarea totală a proiectului: 1.285.336,43 lei, din care 1.259.629,70 lei – Fonduri nerambursabile (europene+naționale)

FAMI/20.02.02.01, perioadă implementare: 26.09.2020 –  25.09.2021, valoarea totală a proiectului: 1.306.256,00 lei, din care 1.280.130,88 lei – Fonduri nerambursabile (europene+naționale)

FAMI/20.02.02.02, perioadă implementare: 26.09.2021 –  25.09.2022, valoarea totală a proiectului: 1.306.416,50 lei, din care 1.280.288,17 lei – Fonduri nerambursabile (europene+naționale)

Proiectele au urmărit asigurarea accesului la consiliere şi asistenţă juridică pentru:

 • solicitanţii de azil pe durata întregii proceduri de azil, a procedurii Dublin, procedurii primei țări de azil, a țării terțe europene sigure și a țării terțe sigure,
 • beneficiarii de protecţie internaţională care au solicitat reunificarea familiei, pe durata procedurii de reunificare
 • beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată, pe durata procedurii de reanalizare conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Grupul țintă al proiectelor este format din solicitanții de azil și beneficiarii unei forme de protecţie internațională în România, iar localitățile de implementare au fost Bucureşti, Giurgiu, Galaţi, Timişoara, Şomcuta Mare, Rădăuţi şi alte localităţi, la nevoie.

Solicitanţii de azil şi beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei au beneficiat de consiliere şi asistenţă juridică specializată. Au fost realizate următoarele subactivităţi principale:

 • Înregistrarea solicitanţilor de azil/beneficiarilor de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei şi consiliere generală privind procedura în faza administrativă, la cerere.
 • Consiliere/asistenţă în prima fază a procedurii judecătorești de determinare a statutului de refugiat/reanalizare a protecţiei internaţionale sau respingere a cererii de reunificare a familiei.
 • Consiliere/asistenţă în a doua fază a procedurii judecătorești de determinare a statutului de refugiat/reanalizare a protecţiei internaţionale sau respingerea cererii de reunificare a familiei.
 • Consiliere/asistenţă pentru solicitanţii de azil împotriva cărora au fost dispuse măsuri restrictive.
 • Asistenţă juridică suplimentară prin plata onorariilor pentru avocaţi, ca alternativă la ajutorul public judiciar, care va constitui regula asistenței juridice în instanță.
 • Elaborarea/ actualizarea/ traducerea de materiale informative.

Pregătirea specifică a avocaţilor/consilierilor juridici, interpreţilor și reprezentanţilor legali implicaţi în procedura de azil a fost realizată prin derularea unor activităţi pentru extinderea reţelei de avocaţi/ consilieri juridici, pregătirea avocaţilor/consilierilor juridici şi a reprezentanţilor legali. Organizarea unei sesiuni de pregătire specifică, pregătirea interpretilor prin organizarea unei sesiuni de pregătire specifică, asistenţă lingvistică propriu-zisă în desfaşurarea activităţii de consiliere și prin organizarea unei dezbateri pe marginea aspectelor legislative, jurisprudenţiale şi de practică identificate.

Asigurarea vizibilităţii rezultatelor proiectelor a fost realizată prin redactarea, realizarea și publicarea/distribuirea unor elemente de vizibilitate, iar activităţile de coordonarea a proiectelor au inclus întâlniri de coordonare între toţi angajaţii CNRR si AIDRom implicaţi în desfăşurarea activităţilor proiectelor, misiuni de monitorizare, întâlniri periodice la care au participat membrii echipei care își desfăşoară activitatea în Bucureşti.

Prin proiectele derulare au fost obținute următoarele rezultate principale:

 1. Consiliere şi asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil si beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei,  pe parcursul derularii proiectelor:
 • peste 8.900 de solicitanţi de azil/ beneficiari de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei, înregistraţi şi cazaţi în cele şase centre aflate sub administrarea IGI/DAI, centrele de cazare pentru străini luați în custodie publică Otopeni şi Arad, precum şi celor aflaţi în afara centrelor de cazare, din care peste 500 au fost cazaţi în centrele AIDRom, au beneficiat de consiliere şi asistare in vederea parcurgerii procedurii specifice ;
 • peste 3.600 de solicitanţi de azil a căror cerere a fost respinsă în faza administrativă / beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei, din care  peste 500 cazaţi în centrele AIDRom, au beneficiat de consiliere şi asistenţă juridică pentru pregătirea şi depunerea plângerii şi, după caz, a recursului ;
 • peste 3.700 de solicitanţi de azil si beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei, din care peste 120 cazaţi în centrele AIDRom, au beneficiat de consiliere şi asistenţă juridică în prima fază a procedurii judecătoreşti, inclusiv pentru redactarea actelor procedurale;
 • peste 1.190 de solicitanţi de azil si beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei, din care 97 cazaţi în centrele AIDRom, au beneficiat de consiliere şi asistenţă juridică în a doua fază a procedurii judecătoreşti, în măsura în care prevederile Legii nr. 122/2006 permit acest lucru ;
 • peste 2.000 de solicitanţi de azil si beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei, din care peste 40 cazaţi în centrele AIDRom, au beneficiat consiliere şi asistenţă juridică în scopul accesării ajutorului public judiciar ;
 • au fost acordate peste 600 de onorarii pentru asistenţă juridică suplimentară, din care peste 30 pentru persoanele cazate în centrele AIDRom;
 • au fost distribuite, în centrele regionale de proceduri și cazare pentru solicitanții de azil, peste 7600 de materialele informative și/sau altor documente relevante pentru procedura de azil ;
 • în cadrul proiectelor, CNRR a realizat un film animat, referitor la prevederile legislative de interes pentru grupul țintă, cu accent pe drepturile și obligațiile solicitanților de azil și acordarea asistenței juridice. Filmul a fost realizat în 12 limbi, respectiv în, in limbile  română, engleză, arabă, kurdă, turcă, pashtu, farsi, bengali, urdu, franceză, somali și amharik și distribuit, în format electronic, în toate centrele regionale de proceduri și cazare pentru solicitanții de azil şi rulează pe echipamentele deja amplasate, sau care au fost achiziţionate în cadrul proiectelor;
 1. Pregătirea specifică a avocaţilor/consilierilor juridici, interpreţilor si reprezentanților legali implicaţi în procedura de azil, pe parcucursul derulării proiectelor menţionate,
 • cel puţin 170 de avocaţi/consilieri juridici şi 90 de reprezentanţi legali (cumulaţi pe toate proiectele menţionate) au fost pregătiţi în cadrul unor sesiuni de pregătire specifică specifică, precum şi prin distribuirea de informaţii şi materiale relevante din domeniul azilului ;
 • cel puţin 150 de interpreţi (cumulaţi pe toate proiectele menţionate) implicaţi în procedura de azil au participat la sesiunile de pregătire organizate în cadrul proiectelor
 • cel puţin 170 de persoane, cumulaţi pe toate proiectele menţionate (experți ai IGI-DAI: ofiţeri de decizie şi/sau consilieri juridici, magistrati, consilieri juridici ai CNRR, AIDRom si alte persoane care desfăşoară activităţi relevante privind asistenta grupului ţintă) au participat la dezbaterile organizate de CNRR în scopul discutării unor aspecte legislative, jurisprudenţiale şi de practică identificate;
 • au fost traduse peste 1700 de pagini (documente relevante pentru procedură, pliante și/sau documente prezentate de solicitanţii de azil/beneficiari de protecţie internaţională) şi au fost realizate peste 1500 de ore de interpretare pe parcursul şedinţelor de consiliere juridică.

 

 

 

 

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut