20 April 2024

Articole despre ONG

Integrarea străinilor cu rezidență legală în România MyPlace2Integration – proiect RO#FAMI

12 ianuarie 2023

MyPlace2Integration este un concept implementat de JRS România (Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi), prin mai multe proiecte succesive (FAMI17.02.02, FAMI17.02.02.02, FAMI20.02.01.01/02 [>>>]

Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020

Monitorizarea misiunilor de returnare forțată – proiect RO#FAMI

12 ianuarie 2023

În perioada martie 2016 – mai 2022, Consiliul Național Român pentru Refugiați (CNRR) a implementat o serie de proiecte privind [>>>]

Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020

Consiliere și asistenţă materială pentru migranții aflați în custodie publică – proiect RO#FAMI

12 ianuarie 2023

Consilierea și asistenţa materială acordată migranților aflați în custodie publică a fost asigurată prin proiectele implementate de Consiliul Național Român [>>>]

Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020

Consiliere, asistența juridică, interpretare și reprezentarea în instanţă pentru străinii cu decizii de returnare – proiect RO#FAMI

12 ianuarie 2023

Consiliul Național Român pentru Refugiați (CNRR) a implementat în perioada noiembrie 2015 – decembrie 2022 proiecte privind Consilierea și asistența [>>>]

Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020

Gestionarea proceselor de cercetare şi utilizare a Informațiilor din Țările de Origine ITO – proiect RO#FAMI

12 ianuarie 2023

În perioada iulie 2016- noiembrie 2022, Consiliul Național Român pentru Refugiați (CNRR) a implementat o serie de proiecte privind Gestionarea [>>>]

Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020

INTEG-RO Integrarea străinilor cu ședere legală în România – proiect RO#FAMI

12 ianuarie 2023

Proiectul INTEG-RO Integrarea străinilor cu ședere legală în România (FAMI/20.02.01.01) a fost implementat de către Fundația ICAR în parteneriat cu [>>>]

Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020

Asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil și beneficiarii de protecție internațională din România – proiect RO#FAMI

12 ianuarie 2023

Fundatia Consiliul National Roman pentru Refugiati (CNRR), în parteneriat cu AIDRom – Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania, au implementat [>>>]

Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020

SIM-CIS Servicii integrate pentru migranți – comunități interculturale și solidare – proiect RO#FAMI

12 ianuarie 2023

Proiectul SIM_CIS Servicii Integrate pentru Migranți – Comunități Interculturale și Solidare (FAMI/20.02.01.02) s-a axat pe facilitarea integrării sociale, economice și [>>>]

Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020

MyRO Rețea regională de integrare a migranților în România – proiect RO#FAMI

12 ianuarie 2023

Proiectul intitulat Rețea regională de integrare a migranților în România MyRO a fost implementat în perioada decembrie 2020 – decembrie [>>>]

Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020

CRCMIS Centrul Român de Cercetare a Migratiei și Incluziunii Sociale – proiect RO#FAMI

12 ianuarie 2023

Proiectul intitulat Centrul Român de Cercetare a Migratiei și Incluziunii Sociale – CRCMIS a fost implementat în două etape, respectiv [>>>]

Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020Fonduri europene dedicate 2014-2020

Sari la conținut