1 March 2024

Procedura privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, finanțate din fonduri europene dedicate afacerilor interne 2021-2027 – OMAI 82/2023

publicat 25 iulie 2023 - editat 29 august 2023

Fonduri europene dedicate 2014-2020 # # # 603 afișări

Procedura aplicabilă beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, de servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene dedicate afacerilor interne 2021-2027 a fost aprobată prin Ordinul MAI nr. 82/2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 621 din 7 iulie 2023.

Procedura este aplicabilă de beneficiarii privați care efectuează achiziții pentru implementarea proiectelor cofinanțate/finanțate din programele naționale Afaceri interne care beneficiază de sprijin din fondurile europene dedicate afacerilor interne 2021-2027, denumite în continuare fonduri europene dedicate (FED), respectiv prin:
a) Fondul pentru azil, migrație și integrare, denumit în continuare FAMI, instituit de Regulamentul (UE) 2021/1.147 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare;
b) Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, denumit în continuare IMFV, instituit de Regulamentul (UE) 2021/1.148 de instituire, ca parte a Fondului de management integrat al frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
c) Fondul pentru securitate internă, denumit în continuare FSI, instituit de Regulamentul (UE) 2021/1.149 de instituire a Fondului pentru securitate internă.

Procedură cuprinde reguli și etape minime privind următoarele tipuri de atribuire a unei achiziții:
a) achiziție directă simplă;
b) achiziție directă
c) achiziție competitivă;
d) negociere directă.

Cuprinsul procedurii (text integral .docx .pdf):
Capitolul I Domeniul de aplicare
Capitolul II Prevederi generale
Capitolul III Definiții
Capitolul IV Achiziția directă
Secțiunea 1 Pragurile valorice aferente achiziției directe
Secțiunea a 2-a Documentele justificative aferente achiziției directe
Secțiunea a 3-a Reguli aplicabile achiziției directe
Secțiunea a 4-a Dosarul achiziției directe
Capitolul V Achiziția competitivă
Secțiunea 1 Reguli și principii aplicabile
Secțiunea a 2-a Elaborarea cerințelor tehnice
Secțiunea a 3-a Determinarea valorii estimate
Secțiunea a 4-a Cerințe minime de transparență
Secțiunea a 5-a Derularea procedurii
Secțiunea a 6-a Contractul de achiziție
Secțiunea a 7-a Dosarul achiziției competitive
Capitolul VI Negocierea directă
Capitolul VII Verificările efectuate, corecțiile financiare și principiile aplicabile
Secțiunea 1 Achiziții directe
Secțiunea a 2-a Achiziție competitivă
Secțiunea a 3-a Aplicarea principiului proporționalității

 

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut