23 May 2024

Apel acțiune specifică FSI2021-2027 – NTOC Validarea noilor tehnologii pentru prevenirea, detectarea și investigarea criminalității organizate

publicat 6 februarie 2024 - editat 6 februarie 2024

APELURICOM apeluri FAMI-IMFV-FSIFSI 2021-2027 Fondul securitate internă # # 316 afișări

Comisia Europeană a lansat apelul de propuneri de proiecte Acțiune Specifică ISF/2024/SA/3.4.2 NTOC Validarea noilor tehnologii pentru prevenirea, detectarea și investigarea criminalității organizate (HOME-Funds/2024/02)cu finanțare din Facilitatea Tematică aferentă Fondului Securitate Internă 2021-2027.

Bugetul disponibil alocat pentru acest apel: 2.000.000 EURO (FEN). Rata de finanțate nerambursabilă este de 90%.

Obiectivul acestei acțiuni specifice este de a oferi sprijin financiar statelor membre pentru a testa, valida, pilota și/sau implementa în continuare tehnologii și/sau metode inovatoare pentru prevenirea, detectarea și investigarea criminalității organizate. Sprijinul se va concentra pe cofinanțarea soluțiilor tehnice, organizaționale și/sau societale cu elemente inovatoare obligatorii, cel puțin la nivel european.

Propunerile de proiecte trebuie să se bazeze pe rezultatele cercetării și inovării în domeniul securității, în special pe baza rezultatelor activităților finanțate de UE, pentru a asigura îmbunătățirea activităților privind prevenirea, detectarea și investigarea traficului de arme de foc,  a traficului de bunuri culturale sau a criminalității organizate împotriva mediului, inclusiv instruire și îndrumare pentru agențiile de aplicare a legii.

Acțiunile propuse trebuie să se bazeze pe rezultatele proiectelor anterioare de cercetare și inovare. Exemple de astfel de inițiative includ, dar nu se limitează la, proiectele finanțate de UE: COPKIT (H2020), MAGNETO (H2020), CREST (H2020), ANITA (H2020), Ceasefire (HE), PERIVALLON (HE), EMERITUS (HE), BORDERSENS (H2020), PROTAX (H2020) TRACE (H2020), ROXANNE (H2020), RITHMS (HE); ANCHISE (HE) sau ENIGMA(HE).

Formularele și precizările Comisiei Europene sunt publicate pe pagina dedicată acțiunilor specifice.

Pentru a solicita finanțare nerambursabilă, solicitanții trebuie să transmită formularele completate conform precizărilor Comisiei Europene, către Autoritatea de management Afaceri Interne, Direcția fonduri externe nerambursabile / MAI,  până la data de 1 septembrie 2024. Autoritatea de management va analiza, verifica și transmite Comisiei Europene aplicațiile de finanțare până la termenul limită de transmitere a aplicației către CE 20 septembrie 2024.

Comisia încurajează proiecte în parteneriat între state membre, ținând cont de potențialul impact transnațional. În cazul unui proiect transnațional, Comisia recomandă, din motive de eficiență, alegerea Opțiunii 1, astfel cum este prezentată în Nota HOME Funds/2022/07. Orice propunere depusă de un singur stat membru trebuie să demonstreze impactul transnațional prin transferabilitatea sa, precum și prin activitățile de diseminare, cursuri sau altele.

Cu titlul de exemplu, o listă nelimitativă privind proiecte de cercetare în domeniul securității interne este publicată pe siteul www.fed.mai.gov.ro.

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut