23 May 2024

IS2A1B Acțiuni Specifice EMPACT – Lansare apel de proiecte

publicat 6 februarie 2024 - editat 23 februarie 2024

RO Apeluri proiecte FAMI IMFV FSIApeluri FSIFSI 2021-2027 Fondul securitate internăRO Apeluri proiecte FAMI IMFV FSI 328 afișări

Autoritatea de Management Afaceri Interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne, lansează apelul de proiecte, în cadrul Programului Național 2021-2027 Securitate Internă:

IS2A1B Acțiuni specifice EMPACT

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 270.000 de lei.

Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 06 martie 2024, ora 16:00.

Reguli și instrucțiuni generale privind accesarea finanțării nerambursabile sunt stabilite prin Ghidul general. Contextul lansării prezentului apelul de proiecte, obiectivul, intervențiile și acțiunile eligibile, indicatori, grupul țintă vizat, bugetul disponibil și ratele de cofinanțare, beneficiarii eligibili, criteriile de evaluare, și alte reguli specifice prezentului apelului sunt stabilite prin Ghidul specific, anexat la prezentul anunț de lansare. 

Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin completarea și transmiterea formularului online disponibil pe pagina:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IS2A1B

Reguli și precizări privind comunicarea electronică sunt stabilite prin Ghidul general și pe pagina Comunicare electronică.

Persoanele interesate pot solicita precizări/clarificări pe email la adresele menționate în Ghidul specific.

Răspunsurile la clarificări, alte precizări și eventualele versiuni revizuite ale ghidului specific vor fi publicate în cadrul prezentului anunț de lansare al apelului.

Ghidul specific aferent apelului:

Ghid specific apel IS2A1B (1)

Anexa 1 Cerere de finantare IS2A1B + instructiuni

Anexa_2_Grila_evaluare_admisibilitate_calitate_ponderi_4apel_IS2A1B

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

  SUMAR

 • ID denumire Apel: IS2A1B Acțiuni specifice EMPACT
 • Tip Apel: Competitiv - Termen limitat de depunere
 • Program: Program Național 2021-2027 Securitate Internă
 • Beneficiari Eligibili: Autoritate publică centrală
 • Criterii Eligibilitate: conform ghid specific
 • Activitati Eligibile: conform ghid specific
 • Buget alocat apelului (FEN) : 270000 RON
 • Perioada consultare ghid : 06-02-2024 - 06-02-2024
 • Data publicare anunț lansare: 06-02-2024
 • Data lansare apel: 06/02/2024 2:00 pm
 • Termen limită transmitere cereri de finanțare: 06/03/2024 4:00 pm
 • Domeniu Apel Afaceri interne
 • Status Apel: Activ
 • Zona Geografica: Național
Sari la conținut