1 March 2024

SECURITATE INTERNĂ

Fondul securitate internă FSI cooperare poliținească FSIP 2014 – 2020

Fondul securitate internă FSI 2014 – 2020 – instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor (FSI Poliție 2014 – 2020) este instituit prin Regulamentul (UE) nr. 513/2014 pentru a contribui la asigurarea unui nivel înalt de securitate în Uniune.

Obiective specifice ale FSI Poliție 2014 – 2020 sunt:

  • prevenirea criminalității și combaterea criminalității transfrontaliere, a formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate, inclusiv a terorismului, consolidarea coordonării și cooperării dintre autoritățile de aplicare a legii și alte autorități naționale din statele membre, inclusiv cu Europol sau cu alte organisme competente ale Uniunii, și cu organizațiile din țările terțe și organizațiile internaționale relevante;
  • consolidarea capacității statelor membre și a Uniunii de a gestiona eficace riscurile și situațiile de criză legate de securitate, de a se pregăti și a proteja persoanele și infrastructurile critice împotriva atacurilor teroriste și a altor incidente legate de securitate.

Bugetul total alocat FSI Poliție se utilizează prin programele naționale ale Statelor Membre, pentru acțiuni UE, asistență tehnică și asistență de urgență.

Fondul securitate internă FSI 2021 – 2027

Fondul securitate internă FSI 2021 – 2027 este instituit prin Regulamentul (UE) 2021/1149 de instituire a Fondului pentru securitate internă.

Obiectivul de politică al Fondului securitate internă 2021-2027 este de a contribui la asigurarea unui nivel ridicat de securitate în Uniune, în special prin prevenirea și combaterea terorismului și a radicalizării, a formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate, precum și a criminalității informatice, prin acordarea de asistență și protecție victimelor infracțiunilor, precum și prin pregătirea în vederea incidentelor, a riscurilor și a crizelor legate de securitate care intră în sfera de aplicare a prezentului regulament, prin protecția împotriva acestora și prin gestionarea lor în mod eficace.

Fondul securitate internă 2021-2027 contribuie la următoarele obiective specifice:

  • îmbunătățirea și facilitarea schimbului de informații dintre și în cadrul autorităților competente și organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii, precum și, după caz, cu țările terțe și organizațiile internaționale;
  • îmbunătățirea și intensificarea cooperării transfrontaliere, inclusiv a operațiunilor comune, desfășurate între autoritățile competente în ceea ce privește terorismul, formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată cu o dimensiune transfrontalieră; și
  • sprijinirea consolidării capacităților statelor membre în ceea ce privește prevenirea și combaterea criminalității, a terorismului și a radicalizării, precum și gestionarea incidentelor, a riscurilor și a crizelor legate de securitate, inclusiv printr-o cooperare sporită între autoritățile publice, organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii, societatea civilă și partenerii privați din diferite state membre.

Bugetul total alocat FSI se utilizează prin programele naționale ale Statelor Membre, pentru acțiuni UE, asistență tehnică și asistență de urgență.

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

publicat 23 august 2019 - editat 6 ianuarie 2022


Sari la conținut