23 May 2024

FRONTIERE VIZE

Fondul securitate internă FSI frontiere vize FSIB 2014 – 2020

Fondul securitate internă 2014 – 2020 – instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize (FSI Frontiere Vize 2014 – 2020) a fost instituit prin Regulamentul (UE) nr. 515/2014  pentru a contribui la asigurarea unui nivel înalt de siguranță în cadrul Uniunii, facilitând, în același timp, călătoriile efectuate în scopuri legitime, printr-un control la frontierele externe uniform și de înaltă calitate și prin prelucrarea eficace a vizelor Schengen, cu respectarea angajamentelor Uniunii cu privire la libertățile fundamentale și la drepturile omului.

Obiectivele specifice FSI Frontiere Vize 2014-2020 sunt:

  • sprijinirea politicii comune în materie de vize în vederea facilitării călătoriilor legitime, asigurarea unei înalte calități a serviciilor oferite solicitanților de viză, asigurarea egalității de tratament a resortisanților din țările terțe și combaterea imigrației ilegale;
  • sprijinirea gestionării integrate a frontierelor, inclusiv a promovării armonizării în continuare a măsurilor adoptate în domeniul gestionării frontierelor, în conformitate cu standardele comune ale Uniunii și prin împărtășirea informațiilor între statele membre și între statele membre și Agenția Frontex, în vederea asigurării, pe de o parte, a unui nivel uniform și ridicat de control și protecție a frontierelor externe, inclusiv prin combaterea imigrației ilegale, și, pe de altă parte, a fluidizării trecerii frontierelor externe, în conformitate cu acquis-ul Schengen, garantând, în același timp, accesul la protecție internațională pentru persoanele ce au nevoie de aceasta, în conformitate cu obligațiile privind drepturile omului asumate de statele membre, inclusiv cu principiul nereturnării.

Bugetul total alocat FSI Frontiere Vize se utilizează prin programele naționale ale Statelor Membre, pentru sprijin operațional, regimul special de tranzit, acțiuni ale UE, asistență de urgență, punerea în aplicare a unui program pentru crearea de noi sisteme informatice care să sprijine gestionarea fluxurilor migratorii la frontierele externe și pentru asistență tehnică.

Instrumentul pentru managementul frontierelor și politica de vize IMFV 2021-2027

Instrumentul pentru managementul frontierelor și politica de vize IMFV 2021-2027  a fost instituit prin Regulamentul (UE) 2021/1148 de instituire, ca parte a Fondului de management integrat al frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.

Obiectivul de politică al instrumentului este de a asigura o gestionare europeană integrată a frontierelor solidă și eficace la frontierele externe, contribuind astfel la asigurarea unui nivel ridicat de securitate internă în cadrul Uniunii, garantând în același timp libera circulație a persoanelor pe teritoriul acesteia și respectând pe deplin acquis-ul relevant al Uniunii și obligațiile internaționale ale Uniunii și ale statelor membre care decurg din instrumentele internaționale la care acestea sunt parte.

Instrumentul pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 contribuie la următoarele obiective specifice:

  • sprijinirea unei gestionări europene integrate a frontierelor eficace la frontierele externe, pusă în aplicare de poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ca responsabilitate comună a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și a autorităților naționale responsabile cu managementul frontierelor, în scopul facilitării trecerii legale a frontierei, al prevenirii și al depistării imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, precum și al gestionării eficace a fluxurilor de migrație;
  • sprijinirea politicii comune a vizelor pentru a asigura o abordare armonizată cu privire la eliberarea vizelor și pentru a facilita călătoriile în scopuri legitime, contribuind în același timp la prevenirea riscurilor în materie de migrație și riscurilor pentru securitate.

Bugetul total alocat IMFV se utilizează prin programele naționale ale Statelor Membre, pentru sprijin operațional, regimul special de tranzit, acțiuni ale UE și asistență de urgență.

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

publicat 23 august 2019 - editat 6 ianuarie 2022


Sari la conținut