24 February 2024

Programul național 2021-2027 INSTRUMENTUL PENTRU MANAGEMENTUL FRONTIERELOR ȘI POLITICA DE VIZE #consultare_publică draft2

publicat 2 august 2021 - editat 26 iulie 2023

LEGISLAȚIE, REGULIConsultare publică, transparență decizionalăIMFV 2021-2027 Instrumentul pentru managementul frontierelor și politica de vizePrograme Naționale 2021-2027 # # # 5043 afișări

Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne supune consultării publice versiunea preliminară draft 2 a Programului Național 2021-2027 –  Instrumentul pentru managementul frontierelor și politica de vize (IMFV),  elaborat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/1148 de instituire, ca parte a Fondului de management integrat al frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.

Obiectivul de politică al instrumentului este de a asigura o gestionare europeană integrată a frontierelor solidă și eficace la frontierele externe, contribuind astfel la asigurarea unui nivel ridicat de securitate internă în cadrul Uniunii, garantând în același timp libera circulație a persoanelor pe teritoriul acesteia și respectând pe deplin acquis-ul relevant al Uniunii și obligațiile internaționale ale Uniunii și ale statelor membre care decurg din instrumentele internaționale la care acestea sunt parte.

Instrumentul pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 contribuie la următoarele obiective specifice:

(a) sprijinirea unei gestionări europene integrate a frontierelor eficace la frontierele externe, pusă în aplicare de poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ca responsabilitate comună a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și a autorităților naționale responsabile cu managementul frontierelor, în scopul facilitării trecerii legale a frontierei, al prevenirii și al depistării imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, precum și al gestionării eficace a fluxurilor de migrație;

(b) sprijinirea politicii comune a vizelor pentru a asigura o abordare armonizată cu privire la eliberarea vizelor și pentru a facilita călătoriile în scopuri legitime, contribuind în același timp la prevenirea riscurilor în materie de migrație și riscurilor pentru securitate.

Versiunea preliminară draft2 a Programului Național IMFV 2021-2027 cuprinde informațiile aferente  tuturor secțiunilor din program, respectiv: 1 – strategia programului, 2 – descrierea obiectivelor specifice, indicatorii și defalcare resurselor în funcție de intervenție, 3 – planul de finanțare, 4 – condiții favorizante, 5 – autorități responsabile de program, 6 – parteneriat, 7 – comunicare și vizibilitate și 8 – utilizarea costurilor unitare, a sumelor forfetare, a ratelor forfetare și a finanțărilor nelegate de costuri.

.docx #IMFV PN 2021-2027 draft2final 4site-com

.pdf #IMFV PN 2021-2027 draft2final 4site-com

Informații suplimentare privind fondurile europene dedicate afacerilor interne 2021-2027 sunt publicate pe www.fed.mai.gov.ro/in/fed-2021-2027/.

Persoanele și instituțiile/organizațiile/structurile interesate pot transmite sugestii, propuneri sau comentarii privind documentele susmenționate pe email dedicate[@]mai.gov.ro, până la data de 20 august 2021.

Vă mulțumim pentru cooperare,

Autoritatea de Management FAMI-FSI-IMFV

Foto Visual Stories || MicheileUnsplash

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut